El cementerio

Història

Propietat municipal gestionat en concessió administrativa fins al 2004, des del 2001. Amb un total de 2.215 sepultures, disposa d'opcions per a la inhumació (tombes, panteons i nínxols) i per a la incineració (columbaris de paret i columbaris capella interior).

Reglament e ordenances

Reglament

Data de publicació: 2020

Reglament

Ordenances Fiscals

Data de publicació: 2017

Ordenança fiscal número12

Actuacions, milores i manteniment

Confiem en que apreciareu la nostra tasca de manteniment i les millores introduïdes, com a part de la tasca continuada de manteniment i millora general que duem a terme. Al llarg del 2020 s’han fet les següents millores: Instal·lacions: Reparació dels teulats dels blocs de nínxols amb tela asfàltica. Ampliació de les voreres de les agrupacions. Pintura de la façana exterior. Sepultures: Construcció de noves sepultures per a cendres.

Certificats

Mediambiental

Qualitat