Qualitat

calidad

La política de qualitat de GIC de Nomber, S. L. es basa en els següents punts:Imatge eliminada.

  • Realitzar un servei personalitzat, d'acord amb el contractat pel client i que compleixin amb les seves expectatives.
  • Disposar d'unes instal•lacions correctes, adequades, que compleixin amb la legislació i respectin al màxim l'entorn natural.
  • Potenciar la motivació del personal i la seva sensibilització en els treballs que realitza dins d'un procés de formació contínua.
  • Adaptar-se a les noves tendències de la societat incorporant nous productes i millorant el servei cap al client.
  • Sensibilització en el tracte amb els proveïdors, per fomentar una bona comunicació i col•laboració.
  • Adopció d'objectius per al manteniment de l'esperit de millora contínua.

Certificat Qualitat Serveis Funeraris

Normativa EN 15017

PDF