Documentació per a tràmits

documentacion

Documentació a aportar segons els diferents tràmits a realitzar en un cementiri:

Fer un canvi de titularitat:

 • Títol de la sepultura
 • Llibre de família del titular
 • Testament (si es disposa) i últimes voluntats i acceptació d'herència
 • Certificat de defunció
 • Rebut de l'últim pagament de manteniment
 • Renuncies dels hereus i D.N.I (firma a l'oficina o document compulsat)
 • Fotocòpia de D.N.I. de la persona que serà la titular

Fer un trasllat de nínxol a nínxol:

 • Autorització del titular de la sepultura d'origen per a l'exhumació de restes i obertura de la sepultura
 • Autorització del titular de la sepultura de destinació per inhumar les restes i preparar el nínxol
 • Títol de les sepultures, d'origen i de destinació
 • D.N.I. dels titulars
 • Últim rebut de manteniment pagat

Fer un trasllat fora del cementiri:

 • Autorització del titular de la sepultura per a l'exhumació de restes
 • Certificat de defunció literal
 • Títol de la sepultura
 • Autorització de sanitat

Fer una incineració de restes:

 • Autorització del titular de la sepultura per a l'exhumació de restes i obertura de la sepultura 
 • 2 Certificats literals de defunció
 • 2 Declaracions jurades del titular de la sepultura autoritzant la incineració de restes
 • Certificat de sanitat per fer el trasllat
 • Títol de la sepultura
 • Certificat emès pel gestor del cementiri conforme es pot obrir el nínxol i l'última data d'inhumació 

Fer duplicat de títol:

 • D.N.I. de la persona titular
Descripción
Informació sobre la documentació a aportar en els diferents tràmits
Portada Servicio
documentacion
Tipo de servicio
url servicios
/serveis-sant-just-desvern
url consultas
/contacte-sant-just-desvern

Sol·licita información

Com sempre poden quedar alguns dubtes, si vols ampliar la informació sobre aquest servei i conèixer les diverses opcions que pots trobar i els seus preus, deixa'ns les teves dades personals i un dels nostres assessors es posarà en tu amb tu.